Detale dachu

Izolacja Systemem PUR płynnie przechodzi przez wszystkie elementy dachu doskonale je zabezpieczając przed przenikaniem wody.