O technologii

Wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego jest niezwykle istotny. Im lepsze parametry termiczne materiału tym szybciej inwestycja się zwraca.

 

System PUR

Zaletą izolacji Systemem PUR jest to, że nie zapada się ona z upływem czasu, nie obsuwa się z izolowanych elementów (bardzo dobra adhezja). Sposób jej aplikacji (natrysk) eliminuje powstawanie mostków cieplnych i daje pewność zachowania jakości przez cały czas użytkowania budynku.

Właściwości termiczne i elastyczność oferowana przez System PUR pozwalają na zaizolowanie dachu zgodnie z aktualnymi normami bez konieczności poświęcania cennej przestrzeni budynku (np. przy izolacji stropu czy ścian od wewnątrz).

Izolacja Systemem PUR oferuje stabilność wymiarową i dobrą wytrzymałość na ściskanie. Jest tym samym odporna na ruch pieszy na dachu. Takich cech nie posiadają inne systemy izolacji, które częstokroć pękają i odkształcają się pod wpływem nacisku.

Dachy

Pokrycie Systemem PUR stosuje się jako izolację zarówno na nowych, jak i remontowanych dachach, aby poprawić warunki termo- i hydroizolacyjne.

Ściany i stropy

Systemem PUR izoluje się ściany i stropy wszelkiego typu obiektów przemysłowych np.: hal produkcyjnych i warsztatowych o różnych rodzajach konstrukcji, zbiorników, urządzeń technologicznych.

Wypełnienia

System PUR pozwala skutecznie izolować miedzy innymi:
zbiorniki dwupłaszczowe różnego typu, dwupłaszczowe cysterny samochodowe i kolejowe, kontenery (izotermy) samochodowe, urządzenia technologiczne w przemyśle chemicznym i spożywczym.