Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Jeśli są państwo zainteresowani otrzymaniem dodatkowych materiałów prosimy o kontakt.
Chętnie udzielimy też odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Wojciech Beker
Dyrektor
tel. +48 604 291 949

 

PUR Izolace Opole Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 15/1
45-409  Opole
tel. 77-45-67-119

puropole@pur.pl
biuro@pur.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000087056
Wysokość kapitału zakładowego: 50.000,00 zł
NIP 754-00-25-102