FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy piankę poliuretanową można układać samodzielnie?

Jedynie wyszkoleni i doświadczeni operatorzy posługujący się wysokiej klasy sprzętem do natrysku gwarantują wykonanie natrysku pianki poliuretanowej w sposób profesjonalny i trwały. W rezultacie właściwe wykonanie izolacji systemem gospodarczym nie jest możliwe.

Czy pianka poliuretanowa jest nasiąkliwa?

Pianka poliuretanowa wykorzystywana przez naszą firmę jest nienasiąkliwa, potwierdza to wydana przez Instytut Techniki Budowalnej aprobata techniczna i deklaracja zgodności.

Jaka jest trwałość pianki pianki poliuretanowej?

Udokumentowana trwałość pokrycia System PUR to 40 lat, a przewidywana 50 lat.

Czy pianka utrzyma się na pionowych elementach dachu?

Pokrycie z pianki poliuretanowej płynnie przechodzi na pionowe elementy dachu (attyki, kominy, elementy wentylacyjne, wpusty dachowe itp.), doskonale uszczelniając wszystkie miejsca krytyczne. System PUR może być stosowany także jako izolacja ścian i stropów od wewnątrz.

Czy pianka jest odporna na chodzenie po niej?

Wytrzymałość na ściskanie (zgodnie z aprobatą techniczną ITB) dla pianki poliuretanowej wynosi 2,5 kg/cm2. W związku z tym normalna eksploatacja dachu (chodzenie, prace konserwacyjne) nie spowoduje uszkodzenia izolacji. Większe prace remontowo-budowlane wymagają ułożenia na piance PUR płyt drewnopodobnych bądź pasów gumowych.

Czy dach izolowany Systemem PUR można odśnieżać?

Dach zaizolowany Systemem PUR można swobodnie odśnieżać, tak jaki powierzchnie zaizolowane inną technologią. Jak w każdym innym wypadku należy zwrócić uwagę na dobór narzędzi by nie uszkodzić mechanicznie izolacji.

Jakie wymagania spełnia System PUR pod względem palności?

System PUR spełnia wymagania klasy Broof(t1) dla przekryć  dachowych nierozprzestrzeniających ognia. Jest materiałem samogasnącym.

Od czego zależy cena pianki?

Z uwagi na unikalność technologii kalkulacja cen jest indywidualna i zawiera wszystkie elementy niezbędne do ustalenia ceny wykonania 1 m2 pianki PUR „pod klucz”. Ceny podawane są w ofercie dla konkretnego obiektu.

Jaka jest minimalna grubość powłoki Systemu PUR?

Podstawowa grubość powłoki Systemu PUR to 30 mm. W zależności od wymagań dla izolacji termicznej może być ona zwięszkona.

Na jak długo udzielana jest gwarancja na izolację Systemu PUR?

Jakość naszych robót jest systematycznie kontrolowana, co umożliwia udzielanie wieloletnich gwarancji. Na wykonane roboty udzielamy co najmniej 10-letniej gwarancji na szczelność dachu..

Jakie certyfikaty posiada firma PUR Izolace Opole?

Pur Izolace Opole posiada certyfikaty autoryzacji przedsiębiorstwa specjalistycznego wydane przez producentów materiału. Ponadto współpraca z firmami Pur Izolace i zawarte umowy „know-how” gwarantują nieograniczony przepływ informacji, co wpływa korzystnie na wiedzę techniczną personelu wykonawczego. Nasi pracownicy byli szkoleni przez najbardziej doświadczonych wykonawców z USA i Europie.

Czy konieczny jest demontaż starego pokrycia dachowego przy izolacji Systemem PUR?

W zdecydowanej większości przypadków demontaż starego pokrycia dachowego nie jest konieczny, co w dużym stopniu obniża koszty wykonania renowacji dachu.

W jakim stopniu wykonanie izolacji Systemem PUR wpływa na pracę zakładu?

Dla zleceniodawców ważna jest informacja, że prace przy układaniu pianki nie są uciążliwe dla ruchu przedsiębiorstwa. Przy obiekcie na którym pracujemy stoi jedynie samochód technologiczny i nie daje się odczuć „krzątaniny” charakterystycznej dla robót budowlanych.

Czy System PUR nadaje się do izolowania nietypowych, skomplikowanych dachów?

System PUR jako izolacja natryskiwana bezpośrednio na elementy dachu jest niezastąpiony na dachach o skomplikowanym kształcie, trudnych do uszczelnienia tradycyjnymi metodami. Występujące na dachu elementy takie jak prześwietlenia, kominki wentylacyjne, urządzenia klimatyzacji nie wymagają wykonania – koniecznych przy innych technologiach – obróbek blacharskich. System PUR sprawdza się doskonale jako hydro- i termoizolacja na dachach o nietypowym kształcie (hangary, dachy szedowe, dachy o dużym spadku połaci).

Jakie warunki atmosferyczne muszą być spełnione by móc zaizolować dach Systemem PUR?

Układanie pianki poliuretanowej wymaga odpowiednich warunków cieplnych i wilgotnościowych. Optymalna temperatura powietrza to +15oC do +30oC, przy temperaturze powietrza nie niższej niż +15oC. Wilgotność względna powietrza podczas natrysku nie powinna przekraczać 65%. Nie może też występować silny wiatr.

Jak powinno być przygotowane podłoże pod System PUR?

Wszystkie podłoża przeznaczone pod natrysk pianki muszą być czyste, suche, odtłuszczone bez nalotów i pyłów. Właściwe przygotowanie podłoża jest konieczne dla uzyskania właściwej przyczepności pianki PUR do podłoża.

Czy pianka poliuretanowa jest niebezpieczna dla ludzi, czy uwalnia szkodliwe substancje?

Pianka poliuretanowa jest nieszkodliwa dla zdrowia. Jako izolacja cieplna jest szeroko stosowana przez przemysł spożywczy. Izolację z pianki znajdziemy w domowych lodówkach i chłodziarkach. Materiały które stosujemy posiadają atest PZH.

Jakie kolory może mieć dach zaizolowany Systemem PUR?

Kolory powłoki mogą być różne, wymaga to użycia farb na bazie akrylu. Z naszego doświadczenia wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie powłoki ochronnej na bazie poliuretanu z komponentem zapewniającym trwałe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. W tym przypadku dach będzie miał kolor srebrzysto-szary.